Maintenance for the week of September 23:
• PC/Mac: No maintenance – September 23
• Xbox One: NA and EU megaservers for patch maintenance – September 25, 6:00AM EDT (10:00 UTC) - 10:00AM EDT (14:00 UTC)
• PlayStation®4: NA and EU megaservers for patch maintenance – September 25, 6:00AM EDT (10:00 UTC) - 10:00AM EDT (14:00 UTC)
• ESO Website for maintenance – September 26, 7:00AM EDT (11:00 UTC) - 11:00AM EDT (15:00 UTC)
Update 24 and the Dragonhold DLC Game Pack are both now available for testing on the PTS! Experience the amazing conclusion to the Season of the Dragon saga. You can read the full patch notes here: https://forums.elderscrollsonline.com/en/discussion/493609/ 

PS4/EU "Piątek to nie Weekend" New Guild for Polish speaking community (Group PvE/Social)

Quam
Quam
Soul Shriven
This is a Guild advertisement dedicated for polish speaking playerbase, the English version is below.
Gildia przeznaczona dla polaków, ogłoszenie będzie napisane w obu językach, po Angielsku poniżej.


Piątek to nie Weekend

W tej ścianie tekstu przedstawię swój kierunek w jakim będę prowadził gildię i zasady jakimi się kieruję. Jeżeli ten kierunek Tobie odpowiada - zapraszam.

Do gildii przyjmuję tylko osoby dorosłe, z dystansem do siebie oraz zdrowym rozsądkiem.

Gildia skupiona będzie na kierunku PvE z asektem socialu, dobra grupa to zgrana grupa.
Celuję w Dungeony Veteran, oraz później gdy już ogarniemy nasze postacie - Triale.

Cała reszta elementów (housing, pvp, leveling, lore, crafting, trading, fishing) to już kwestia indywidualna, kto co lubi.

Używamy Discorda jako głównej metody komunikacji, jest o wiele wygodniejsza niż PSN a co najważniejsze, mobilna apka jest darmowa, i bardzo sprawna.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości - jestem do dyspozycji czy to na voice w grze, czy to na discordzie.

ZASADY OGÓLNE:

Zasady są banalnie proste, nie uważam, że potrzeba tworzyć 7 punktów i do każdego 4 podpunkty jak w zakładzie pracy, nie potrzebuję zasłaniać się "regulaminem" i tłumaczyć jak dziecko.
Jeżeli nie potrafisz się bawić, zachowujesz się chamsko i arogancko, zostaniesz wyproszony.

"Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś/chciałabyś być traktowany/a"
oraz
"Na szacunek trzeba sobie zapracować, szacunku nie dostaję się z urzędu"

To wystarczy, by się z nami bawić.


ZASADY PVE:

Osoby, które mają ochotę na grę z nami na poziomie Veteran Dungeon oraz Triale od nich będę oczekiwał więcej.

Przygotowanie:
Rozumiem przez to przygotowanie swojej postaci do wyprawy, odpowiedni sprzęt, enchanty, jedzenie, potiony.

Reaserch:
Zrozumienie jak działa moja postać lub build w który celuje, jaka jest jej rola w drużynie i jak ją efektywnie wykonywać.
Pytając innych lub szukając w sieci rozwijasz swoją wiedzę o postaci.

znajomości taktyk i mechanik nie będę wymagać, to kwestia prób i błędów

Umiejętność przyjmowania oraz przekazywania konstruktywnej krytyki:
Rozumiem przez to nie odbieranie zwracania uwagi jako atak personalny, jeżeli masz z tym problem popracuj nad sobą i wróć gdy będziesz gotowy, to nie placówka terapeutyczna.

Podobnie jest z jej dawaniem, arogancki ton i drwiny przyniosą Tobie tylko antypatię oraz w konsekwencji podziękuję Tobie i wyproszę.
Zanim coś powiesz, zastanów się trzy razy, czy ma to sens i czy musisz.

Samodoskonalenie:
Jeżeli uważasz, że jesteś najlepszy, nie jesteś.
Codziennie bądź lepszą wersją siebie niż wczoraj, zawsze możesz coś w swojej grze udoskonalić, testuj, próbuj.
Przegrywasz w momencie, gdy uznasz się za najlepszego.

Naturalnie, będziemy pomagać z dungeonami by zdobywać setówki i pomóc w zbrojeniu się jak tylko możemy.
"Pomagać" jednak nie znaczy "boostować" jeżeli sam nie zainteresujesz się tematami powyżej, nie licz na pomoc.
Nikt nie będzie tracił czasu.

EVENTY:

Wspólne aktywności, trwające około 1,5-2h.
Zazwyczaj będzie to czyszczenie world bossów na mapach lub public dungeonów, choć mam w planach też coś ciekawszego.

Będą organizowane w soboty lub niedzielę raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu, informacja będzie wcześniej, żebyście mogli sobie zaplanować ten czas, jako, że każdy ma wiele różnych planów i obowiązków.

Te eventy będą miały na celu integrację nas jako społeczności.
W skrócie, wyjść, zrobić coś wspólnie, pośmiać się, pożartować, wszystko po to by podtrzymać więzi i relacje między nami.

Kontakt:
PSN: Quampir
Discord: Quam#8526
_____________________________________________________

Note: Please be aware that this is a literall copy - paste (with minor updates) with google translator, I'm too lazy to translate this all by myself.

Welcome to the guild "Friday is not Weekend".

In this text, I will present my direction in which I will lead the guild and the rules that I follow. If this direction suits you - I invite you.

I accept guilds only for adults, with a distance to myself and common sense.

The guild will focus on the PvE direction with the social asect, a good group is a well-knit group.
I am aiming at the Dungeon Veteran, and later when we embrace our characters - Triale.

All the rest of the elements (housing, pvp, leveling, lore, crafting, trading, fishing) is an individual matter, who likes what.

Communication, we use Discord as the main method of communication, it is much more convenient than PSN and most importantly, the app is free and very efficient.

If you have any questions or doubts - I am available to use it on the game's voice or on a discord.

GENERAL RULES:

The rules are very simple, I do not think that it is necessary to create 7 points and for each of 4 sub-points like in the workplace, I do not need to cover myself with the "rules" and translate as a child.
If you are not able to play, you behave rude and arrogant, you will be asked to leave.

"Treat others as you would like to be treated"
and
"You have to earn respect, It is not given"

That's enough to play with us.

PVE RULES:

People who want to play with us on the level of Veteran Dungeon and Triale will expect more from them.

Preparation:
By this I mean preparing my character for the trip, the right equipment, enchants, food, potions.

Reaserch:
Understanding how my character works or build, what your role is in the team and how to effectively do it.
By asking others or looking on the web, you develop your knowledge about the character.

I will not require tactics and mechanics knowledge, it's a matter of trial and error

The ability to receive and convey constructive criticism:
By this I mean not taking criticism as a personal attack, if you have a problem with it, work on yourself and come back when you're ready, it's not a therapeutic facility.

Similarly with giving it, the arrogant tone and mockery will only bring you antipathy and, consequently, I will thank you and ask you to leave.
Before you say anything, think three times if it makes sense and do you have to say it.

Self-improvement:
If you think you're the best, you're not.
Every day be a better version of yourself than yesterday, you can always improve something in your game, test, try.
You lose when you consider yourself the best.

Naturally, we will help with dungeons to earn hundreds and help in reinforcing ourselves as much as we can.
"Help" does not mean "boost" if you are not interested in the topics above, do not count on help.
Nobody will waste time.
Edited by Quam on June 19, 2019 2:19PM
 • Quam
  Quam
  Soul Shriven
  Update 1.01
 • Quam
  Quam
  Soul Shriven
  Update 1.02

  Witam,

  Powoli zaczynamy kompletować drużynę na Triale, planuję ruszyć pod koniec tego roku, jako gracze nowi mamy jeszcze trochę do zrobienia w zakresie lvlowania takich linii jak gildia magów czy psijic, a także CP i kilka monster setów do zebrania dla naszych dpsów.

  Dni w których odbywać się będą Triale to sobota i/lub niedziela, godziny wieczorne.

  Zaczynamy oczywiście od poziomu normalnego na którym zaczniemy się zbroić, nikt nas nie goni i z nikim się nie ścigamy, gramy swoim tempem.

  Jak już wspomniałem wyżej, prowadziłem już grupy, fakt, że w innych MMO, ale klimat w jakim gramy można sobie sprawdzić na kompilacji faili którą zrobiłem jakiś czas temu.
  Pozdrawiam,
  Quam.
 • Quam
  Quam
  Soul Shriven
  Update 1.03

  Wraz z początkiem października ruszam ze stałą grupą.
  Będziemy grać w każdą niedzielę* w godzinach 18.00-22.00**

  *w planach jest rozszerzenie o sobotę
  **słownie: trzy godziny, 18.00-21.00 albo 19.00-22.00 - wybierzemy metodą głosowania w ostatnim miesiącu września

  Na chwilę obecną posiadamy:
  2 TANKA
  2 HEALERA
  7 DPSów

  Nie mniej, te liczby mogą ulec zmianie zarówno w górę jak i w dół.

  Wymagania postaci:
  300 CP,
  znajomość skilli i pasywek swojej postaci,
  ogarnięta rotacja na kukle,
  minimum craftowane setówki.

  To niewiele, nie wymagam, żebyś robił/robiła DPS pokroju Alcasta czy innych graczy z 1% TOPki.
  Masz potrafić robić tyle, by coś wnieść a nie być kulą u nogi.
  Jeżeli masz z czymś problem, czegoś nie rozumiesz, gdzieś się gubisz, potrzebujesz pomocy - pomożemy, tak długo jak chcesz nad sobą pracować.


  Technikalia:
  Nie musisz posiadać mikrofonu, ale musisz być obecny/a na Voice Chacie i słuchać.

  Wymagania Gracza:
  Charakter gracza jest równie ważny jak jego postać, musisz potrafić zachowywać się jak istota ludzka, jeżeli jesteś chamski, pyskaty, zachowujesz jak wszechwiedzący, niecierpliwy, egoistyczny, arogancki dupek - odpuść, szkoda naszego czasu.
  Sanepidowska karta szczepień jeżeli jesteś wilkołakiem.

  Oferujemy:
  Trening i doświadczenie - sami jesteśmy nowymi graczami, uczymy się, rozumiem jak trudno jest komuś, kto nie ma doświadczenia z danym contentem przejść wymagania PUGów.
  Raid Lidera z 12 letnim stażem prowadzenia grup raidowych.
  Stabilną grupę Trialową.
  Karpatkę, Sernik, Tiramisu.
  Pomoc w każdym aspekcie gry.
  Przygody, których nigdy nie zapomnisz.
  Chętnych zapraszm do kontaktu in-game lub na discordzie:
  PSN: Quampir
  Discord: Quam#8526
  Edited by Quam on August 20, 2019 12:46PM
Sign In or Register to comment.