Update 40 featuring the Endless Archive is now available to test on the PTS! You can read the latest patch notes here: https://forums.elderscrollsonline.com/en/categories/pts
Maintenance for the week of September 25:
• PC/Mac: No maintenance – September 25
• PC/Mac: EU megaserver for maintenance – September 26, 4:00AM EDT (8:00 UTC) - 12:00PM EDT (16:00 UTC)
• Xbox: EU megaserver for maintenance – September 26, 4:00AM EDT (8:00 UTC) - 12:00PM EDT (16:00 UTC)
• PlayStation®: EU megaserver for maintenance – September 26, 4:00AM EDT (8:00 UTC) - 12:00PM EDT (16:00 UTC)
https://forums.elderscrollsonline.com/en/discussion/643631/eu-megaserver-maintenance-tuesday-sept-26-2023-8am-to-4pm-utc

Nowy launcher ESO – plan testowania i premiery (PC)

ZOS_Kevin
ZOS_Kevin
Community Manager
Cześć!

Ciężko pracowaliśmy nad nowym, zoptymalizowanym launcherem dla The Elder Scrolls Online na PC i jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia faz publicznych testów oraz premiery. W tym artykule opiszemy wszystkie usprawnienia, których dokonaliśmy w związku z nowym launcherem i jak możecie pomóc nam go przetestować. Kiedy już zakończymy pierwsze fazy testów, nowy launcher zostanie udostępniony globalnie wszystkim graczom na serwerach PC.

Fazy testowania i premiery

Poniżej znajduje się podsumowanie faz publicznych testów i premiery nowego launchera ESO.

Faza testów dla chętnych na PTS: Rozpoczęcie 2 maja 2023 r. (data końcowa zostanie podana w późniejszym terminie)
 • W tej fazie nowy launcher ESO będzie dostępny w ramach testów dla chętnych, na serwerze PTS.
Udostępnienie na serwerach głównych, w konkretnych krajach, dla chętnych: Harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie
 • W tej fazie zaczniemy udostępniać nowy launcher ESO w wybranych krajach i regionach przed pełną premierą globalną. To również test dla chętnych.
Premiera globalna: Harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie
 • W tej fazie obecny launcher ESO zostanie zastąpiony nowym launcherem ESO dla wszystkich graczy na serwerach PC.

Instrukcje dla fazy PTS

Pierwszy test publiczny jest przeznaczony wyłącznie dla chętnych graczy i będzie dostępny wyłącznie na serwerze PTS. Aby wziąć udział w teście, konieczna będzie aktualizacja do nowego launchera. Potrzebujemy jak najwięcej uczestników z całego świata i dziękujemy wszystkim, którzy dołączą do testu. Swoimi opiniami możecie się dzielić w tym wątku.
 1. Otwórz obecny launcher Elder Scrolls Online i kliknij w przycisk ikony ustawień (małe koło zębate) w prawym górnym rogu.
  dh9plgzzifi5.png
 2. Po przejściu do Launcher Settings (ustawień launchera) kliknij w zakładkę Launcher Beta (bety launchera).
  h2kkmst1m1eo.png
 3. Kliknij w przycisk Upgrade (aktualizacji). W oknie wyskakującym, kliknij ponownie w Upgrade.
  86msn1tbb7l5.png
 4. Launcher zaktualizuje się do nowej wersji beta. Potrwa to kilka minut. Okno launchera może się zamknąć w trakcie aktualizacji, ale później znów powinno się pojawić.
  oylzim9jzoqz.png
 5. Po zakończeniu instalacji, otworzy się okno nowego launchera ESO. Nowy launcher można poznać po fioletowej fladze bety w prawym górnym rogu.
  x8g2441ov4xi.png

Aby po udziale w testach nowego launchera ESO na PTS, możliwa była ponowna gra na serwerach głównych, trzeba wrócić do obecnego launchera. Cały proces jest nieskomplikowany i wymagany jedynie podczas fazy testów na PTS.
 1. Otwórz zaktualizowany launcher Elder Scrolls Online i kliknij w przycisk ikony ustawień (małe koło zębate) w prawym górnym rogu.
 2. Po przejściu do Launcher Settings (ustawień launchera) kliknij w zakładkę Launcher Beta (bety launchera).
 3. Kliknij w przycisk Downgrade (obniżenia wersji). Okno zostanie natychmiast zamknięte i rozpocznie się proces przywrócenia starszej wersji. Po zakończeniu, możliwa będzie gra na serwerach głównych poprzez starszy launcher.
  ee12wahpymaw.png
Należy zwrócić uwagę, że test ten jest obecnie dostępny wyłącznie dla grających na PC. Nowy launcher ESO nie jest na razie zoptymalizowany dla komputerów Mac i u użytkowników Mac prawdopodobnie występować będą wyłączenia w przypadku używania go w obecnej formie. Damy znać naszym graczom na komputerach Mac, kiedy będziemy gotowi do dołączenia ich do testów.

Funkcje i ulepszenia nowego launchera ESO

Funkcje nowego launchera ESO są niemal identyczne, jak w obecnej wersji. Nowy launcher zawiera następujące nowe funkcje i ulepszenia:

Ogólne
 • Aktualizowanie i instalowanie jest szybsze, bardziej wydajne i ma mniej kroków. Launcher będzie też częściej wychwytywał błędy związane z plikami i proponował ich naprawę.
 • Możliwa jest zmiana wielkości tekstu launchera, aby był większy i łatwiejszy do czytania.
 • Launcher na PC obsługiwać teraz będzie sterowanie klawiaturą i gamepadem, aby łatwiejsza była obsługa bez użycia myszy.

Nowe opcje w menu ustawień:
 • Obsolete File Checker (weryfikacja niepotrzebnych plików – funkcja ta automatycznie sprawdza folder instalacyjny launchera i wyszukuje w nim przeterminowane lub niepotrzebne pliki oraz sugeruje usunięcie ich w celu zaoszczędzenia miejsca i zapobieżenia przyszłym błędom).
 • Log File Locator (lokalizator pliku dziennika)
 • Funkcjonalność dodana w celu przechodzenia do i z nowego launchera (tymczasowa dla faz przedpremierowych)
 • Komunikaty o błędach zawierają bardziej przejrzyste opisy wewnętrznych problemów launchera.

Zmiany graficzne paska wczytywania w trakcie aktualizacji zawierać będą następujące opcje:
 • Display disk speed (wyświetl szybkość dysku)
 • Display network speed (wyświetl szybkość sieci)
 • Całość postępów wyświetlana będzie na pojedynczym pasku wczytywania
 • Skalowanie rozdzielczości, w tym obsługa 4K
 • Ulepszony projekt paska aktualności, w tym większa czcionka i więcej szczegółów
 • Dostęp do plików dziennika poprzez Settings Menu (menu ustawień) – dla instalowania, aktualizowania i błędów
 • Nowe menu Accessibility Settings (ustawień dostępności)
 • Zostało ono opisane poniżej i można je otworzyć poprzez ikonę nln79fwbquf0.png.
  vtmt3x5hdvnw.png
Edited by ZOS_Kevin on May 2, 2023 3:26PM
Community Manager for ZeniMax Online Studio and Elder Scrolls OnlineDev Tracker | Service Alerts | ESO Twitter
Staff Post
This discussion has been closed.