Update 40 featuring the Endless Archive is now available to test on the PTS! You can read the latest patch notes here: https://forums.elderscrollsonline.com/en/categories/pts

Gevechtsfeedback op Update 35 PTS en aankomende wijzigingen

ZOS_Gilliam
ZOS_Gilliam
Combat Team
Hallo allemaal, We willen jullie graag een update geven over waar we staan met de PTS-feedback die we hebben gezien en onze actieplannen. Allereerst willen we iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de wijzigingen door te nemen en in de PTS te duiken om daar eigenhandig ervaring mee op te doen, alvorens hun feedback in te sturen. De gigantische hoeveelheid data en het gebruik ervan in de game hebben ons enorm geholpen om ons op die problemen te richten waar de meesten melding van maakten, en hebben ons ook een beter idee gegeven van hoe we die problemen kunnen isoleren en aanpakken. Laten we snel de belangrijkste thema's doornemen die we willen verbeteren.

Er zijn drie hoofdproblemen die we willen aanpakken met een aantal gerichte aanpassingen in de PTS-patch van volgende week. Deze hebben met name te maken met effecten als 'schade' en 'genezen na verloop van tijd', want die stonden centraal in de meeste conversaties tussen alle soorten spelers. Het eerste is het verlies van reactieve gameplay bij tikkende vaardigheden met een omgevingseffect, waarbij ze door een vertraagd tiktempo veel minder reactief aanvoelden ten aanzien van hun omgeving, waardoor hun gebrek aan mobiliteit als nog vervelender werd ervaren. Het tweede is de manier waarop de verlengde duur van vaardigheden met een omgevingseffect hun effectiviteit actief schaadde, omdat hun kracht werd uitgespreid over een langere periode en het risico toenam dat doelwitten het bewuste gebied verlieten. Het laatste is dat ESO altijd een game is geweest over het maken van keuzes. Algemene standaarden kunnen de realiteit van het uitbeelden van dat vermogen overdrijven en dat idee daarmee actief schaden. Laten we nu hetgeen bespreken waarvoor jullie waarschijnlijk hierheen zijn gekomen: wat we gaan doen om deze problemen aan te pakken.

We hebben ruim de tijd genomen om de standaarden voor effecten als 'schade' en 'genezen na verloop van tijd' door te nemen en beter te differentiëren, op basis van het type vaardigheid. In de patch van volgende week behouden vaardigheden die zich op één doelwit blijven richten (zoals Fiery Breath of Lightning Form) hun effecten voor de langere duur, waarbij ze telkens als ze worden gebruikt meer tijd nodig hebben om schade toe te brengen, maar minder schade per seconde dan momenteel het geval is op de Liveservers (d.w.z., alle publieke servers behalve de PTS). Vaardigheden die aan een statisch gebied gebonden zijn, zoals Wall of Elements of Spear Shards, krijgen ondertussen een kortere duur (meer zoals of identiek aan hun huidige versies op de liveservers) en minder schade per gebruik, maar meer schade per seconde dan hun doelwitgerichte tegenhangers. We hebben ook de kosten aangepast en verhoogd ten aanzien van doelwitgerichte vaardigheden, maar alsnog zullen ze minder kosten dan nu op de liveservers het geval is. De standaarddetails zijn als volgt:
  • Doelwitgerichte, langdurige effecten behouden hun aanvankelijke PTS-waarde van een duur van meer dan 20 seconden en een frequentie van 2 seconden, met .105 coëfficiëntpotentie per seconde (hun schalingsmodificator gedeeld door tijd), en basiskosten van 135 per seconde (2700+).
  • Statische langdurige effecten keren terug naar hun oorspronkelijke duur van 10-15 seconden en een frequentie van 1 seconde, met .14 coëfficiëntpotentie per seconde (Gevechtsfeedback op U35 PTS en aankomende wijzigingen lager dan de .1575 op de liveservers, maar hoger dan de .105 op PTS) en basiskosten van 270 per seconde (2700+).

Wij hopen dat deze nieuwe standaarden voor een betere onderscheiding zullen zorgen in de gameplayrealiteit van deze vaardigheden, en zo hun krachten en zwaktes beter uit de verf zullen laten komen, terwijl het in bepaalde opzichten makkelijker is om ze in te zetten dan momenteel het geval is op Live (makkelijker te beheren doelwitgerichte effecten en aanzienlijk minder kosten per seconde).

We hebben ook meer tijd genomen om te kijken naar de duur van het gebruik van bepaalde vaardigheden en gaan ze basistimers geven aan de hand van een gemeenschappelijke noemer. Stampede blijft bijvoorbeeld een effect van 15 seconden, terwijl de uiteindelijke duur van Carve 30 seconden bedraagt. Daardoor wordt het makkelijker om een rotatie van verschillende spreuken te maken, waarbij de ene spreuk volgt op de andere. We hopen dat deze nieuwe standaarden jullie beter in staat zullen stellen om te bepalen wat voor tempo jouw build gebruikt. Als je voorkeur uitgaat naar een speelstijl met een hoger risico en dito beloning, die uitdagender is om vol te houden en te beheren, kun je ervoor kiezen om statische na-verloop-van-tijd-vaardigheden te hanteren. Als je juist eenvoudiger te gebruiken en veiligere vaardigheden met minder risico wilt, kun je ervoor kiezen om meer doelwitgerichte na-verloop-van-tijd-vaardigheden te gebruiken, of een combinatie van beide, afhankelijk van de ontmoeting of de build waar je tegen speelt.

Nadat deze wijzigingen volgende week van kracht zijn geworden, blijven we jullie feedback in de gaten houden en zullen we actie ondernemen als we dat nodig achten, dus ga vooral door met jullie constructieve opmerkingen en discussies. Let op: op basis van jullie feedback hebben we al enkele aanvullende wijzigingen gepland staan voor de Sorcerer en Warden. Die voeren we door op de PTS voordat Update 35 wordt gelanceerd. We willen jullie er nog even aan herinneren dat het indienen van data ons veel meer helpt dan anekdotische feedback, hoewel beide nog altijd welkom zijn. Ten slotte: bedankt voor al jullie geduld en de tijd die jullie erin hebben gestoken om ons te helpen verbeteringen door te voeren op deze gebieden. Mogen jullie wegen naar warme zanden leiden.
Edited by ZOS_Kevin on July 25, 2022 2:16PM
ESO Combat Designer
Staff Post
This discussion has been closed.